Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství. Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby ve třech hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Základem je otevřená spolupráce s pacientem - klientem:

 1. na cíleném odhalování – diagnostice nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba těchto pacientů využívající principy medicíny založené na důkazech neboli metod lege artis.
 2. Nedílnou součástí práce PL jsou úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení.
 3. Nesmírně důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče. Sem patří provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které nám často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

Zdůrazňuji zde možnost účasti na důležitých preventivních programech:

 1. Mamografický screening - vyhledávání nádorů prsů u bezpříznakových pacientek
 2. Samovyšetřování prsů u žen
 3. Vyšetřování varlat u mužů
 4. OK testy - vyhledávání nádorů tlustého střeva u bezpříznakových pacientů
 5. Očkování proti infekčním chorobám

SLUŽBY PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Důležitou činností je závodní preventivní péče:

 1. odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance,
 2. dohled nad zdravím zaměstnanců: provádění vstupních, periodických a výstupních prohlídek do zaměstnání,
 3. spolupráce s hygienickou službou.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE:

V neposlední řadě pak různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, vypisy pro lázeňskou léčbu apod.

Rozsah práce všeobecného praktického lékaře je opravdu široký. Zasahuje snad do všech oborů medicíny. Hlavním úsilím našeho zdravotnického zařízení je poskytování kvalitní péče našim pacientům a bezproblémový pohyb pacientů resp. klientů systémem zdravotních služeb.

Jako nutnost cítím pravidelné doplňování nejnovějších poznatků v medicíně a používání postupů v moji praxi podle platných a doporučených postupů a nejnovějších poznatků v lékařství.