INR DIAGNOSTIKACo je INR?

INR se používá k monitorování léčby léky jako je Warfarin. Mezinárodní označení pro tyto testy je INR(International Normalized Ratio).

Podávání léku Warfarin musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně. 


Důvody k vyšetření

Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní hladiny léku, je INR prováděno častěji. Po nastavení stabilní hladiny pak obvykle v intervalu 4 týdnů.


Průběh vyšetření

Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek a navrhne další léčbu Warfarinem.