ALKOHOL TESTER


Co je Alkohol tester?

Přenosný digitální přístroj pro měření hladiny alkoholu v lidském dechu.


Důvody k vyšetření

Vyšetření pacientů při podezření na intoxikaci alkoholem(nebo jinými těkavými látkami) nebo vyšetření zaměstnanců v rámci závodní preventivní péče. 


Průběh vyšetření

Budete požádáni o hluboký nádech a výdech trvající 3-5 sekund směrem na čidlo přístroje. Výsledky jsou okamžitě k dispozici.