VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

 

VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE NA ŽÁDOST PACIENTA   300 Kč
PROHLÍDKA ZAMĚSTNANCE VSTUPNÍ  600 Kč
  PERIODICKÁ / VÝSTUPNÍ / MIMOŘÁDNÁ / NÁSLEDNÁ 500 Kč
HYGIENICKÝ PRŮKAZ - PRŮKAZ PRÁCE V POTRAVINÁŘSTVÍ DOBA 1 ROK 100 Kč
  DOBA 2 ROKY 200 Kč 
  DOBA NEURČITÁ 350 Kč
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ZÁKLADNÍ 500 Kč
  ROZŠÍŘENÍ / MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA 400 Kč
  PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI DŮCHODCI 300 Kč
ZBROJNÍ PAS - ZDR. ZPŮSOBILOST K DRŽENÍ ZBRANĚ   500 Kč
APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZE VEŘEJNÉHO ZDR. POJIŠTĚNÍ   200 Kč
ÚRAZY - PRACOVNÍ / bodové hodnocení odškodňování úrazů /   400 Kč
ÚRAZY - NEPRACOVNÍ / vyplnění zprávy pro komeční pojišťovny /   300 Kč


                                                              

ZDARMA:

POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ÚČASTI VEDOUCÍHO  NA LETNÍM TÁBOŘE
POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI  PRÁCE DOBROVOLNÉHO HASIČE
POTVRZENÍ O SCHOPNOSTI ADOPCE NEBO PĚSTOUNSKÉ PÉČE