PROHLÍDKY VEDOUCÍCH TÁBORŮ A ZDRAVOTNÍKŮ

24. června 2010 18:07

 Vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny, bych Vás rád upozornil na skutečnost, že vedoucí dětských kolektivů(nebo také dozor) a zdravotníci, kteří jsou činní na akcích pro děti a mládež musí být k zdravotně způsobilé tuto činnost vykonávat.

 

 Více: Poskytované služby -prohlídky vedoucích táborů a zdravotníků